Geschiedenis van de VRN

In 2005 werd de Vlaamse Raad van Netwerkbeheerders opnieuw opgericht onder impuls van Albert Mergaey ( Infrax) , Paul Van Geenhoven ( Integan) en Werner Strobbe (Eandis). Dit nadat een aantal jaar voordien Alfred Bauwens van de Watergroep zich genoodzaakt zag de activiteiten te staken.

Hilde Beeckmans van Proximus aanvaardde de taak om als voorzitter te fungeren.

Ondanks bestaande overlegplatformen per sector, bleek er ook nood te zijn aan een overlegplatform over de nutsectoren heen  actief in Vlaanderen inzake het gebruik van het openbaar domein voor de aanleg en de exploitatie van distributie- en transportnetwerken voor de levering van gas, elektriciteit, water, telecommunicatie, televisie en ook riolering.

2016 - VRN - erkend overlegplatform MET WEBSITE

Na 10 jaar is de VRN nog steeds zeer actief  en bewijst het platform zijn belang zowel voor de leden onderling als naar derden toe.