Afspraken met derden

Praktische leidraad voor werken in de omgeving van nutsinfrastructuur op het openbaar domein in Vlaanderen versie 2019

De Praktische leidraad voor werken in de omgeving van nutsinfrastructuur op het openbaar domein in Vlaanderen is toe aan een nieuwe versie.

De vorige versies van 2001, 2005 en ook 2010 bevatten reeds heel wat goede intenties om de samenwerking tussen infrastructuur en nutswerken beter te doen verlopen, maar alle betrokken partijen met name bouwheren en opdrachtgevers, studiebureaus en aannemers en nutsbedrijven  ervaren allemaal nog steeds veel discussies en onduidelijke afspraken in de coördinatievergaderingen en tijdens de uitvoering. 

Vandaar dat op initiatief van AWV ( Agentschap Wegen en Verkeer) samen met de studiebureaus ( Ovio en Ori) de aannemers ( Vlawebo en Bouwunie) en de netwerkbeheerders  (VRN) een nieuwe leidraad werd opgemaakt versie 2019. Doel van deze versie is nog vroeger in het proces duidelijkere en meer resultaat gebonden afspraken voorzien  waardoor een vlotter verloop van de werken met minder hinder, vermijden van stilstandskosten en schade aan nutsleidingen tot gevolg.

Hierbij een link naar de gepubliceerde versie: link praktische leidraad versie 2019
Tevens hierbij de documenten inzake wegname van buiten dienst gestelde leidingen in de sleuf van wegenis en riolering - Info voor de leden via  link http://www.vrn.vlaanderen/nl/documenten/detail/52?status=saved 

Info voor niet leden: 

Prijzen VRN leden - uitbraak BD leidingen - Praktische leidraad versie 2019 
WEGNAME VAN LEIDINGEN Aannemer wordt eigenaareur/m
elektriciteitskabel: papierloodkabel, kunststofkabel en getorste kabel1,60
éénaderige middenspanningskabel per stel van 3 kabels (niet getorst)3,99
seinkabels of telecomkabels (alle types)1,50
coaxkabel ,  met of zonder beschermbuis1,87
beschermbuis  ≥ 40 ≤ 63 mm mono, duo of trio incl. leiding(en) in de buis2,28
kunststofleidingen met uitw. diam. ≤ 225 mm3,06
kunststofleidingen met uitw. diam. > 225 ≤ 315 mm4,36
stalen leidingen ≤ 1254,00
stalen leidingen > 125 ≤ 300 mm7,48
WEGNAME VAN LEIDINGEN Aannemer wordt geen eigenaar 
vezelcementleidingen ≤ 100 mm7,09
vezelcementleidingen > 100 ≤ 225 mm10,13
vezelcementleidingen > 225 ≤ 400 mm20,26
seinkabels of telecomkabels5,07


Hebt u vragen inzake de Praktische Leidrdaad, deze kan u ondermeer stellen via deze site via contact ,waarna u een  geconsolideerd antwoord wordt bezorgd, gevalideerd door de overlegtafel waaraan alle betrokkenen deelnemen te weten VRN, AWV,OVIO, ORI, Bouwunie en Vlawebo.
 

Code nutswerken versie 2018

In 2001 werd door de VVSG en de nutsbedrijven het initiatief genomen om een uniform afsprakenkader uit te schrijven inzake het gebruik van het openbaar domein voor de installatie van nutsinfrastructuur en de uitvoering van wegenwerken.

Dit afsprakenkader werd ondertekend en ingevoerd als een gemeenteregelment door 80% van de Vlaamse Steden en Gemeenten. Ook het Agentschap Wegen en verkeer baseerde haar protocol op dit afsprakenkader.

In 2014 werd een uitgebreide bevraging gedaan naar de bekommernissen van steden en gemeenten en nutsbedrijven. Het werd duidelijk dat een actualisatie noodzakelijk was omwille van de veranderde maatschappelijke noden.

In de nieuwe code rond nuts en infrastructuurwerken wordt  een antwoord geboden op die vragen en noden.

Hierbij vind je een link naar de website van de VVSG met https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/code-voor-infrastructuur-en-nutswerken-langs-gemeentewegen-1 

- de definitieve tekst van de nieuwe code van kracht sinds 1.1.2018
- een presentatie waarin de belangrijkste nieuwe zaken toegelicht worden
- een lijst van de steden en gemeenten die de code hebben onderschreven